Kot astrologi psihologije ne morejo več izvzemati, tako dolgoročno psihologi in psihoterapevti ne bodo mogli več astrologije negirati. Astrologija brez psihologije je v težnji po projiciranju odgovornosti za lastno usodo v »zvezde« ali v slepi kompenzaciji in begu pred vsakodnevnimi problemi v nevarnosti izgube kontakta z realnostjo. Brez psihologije je astrologija brez znanja o duševnih zakonitosti, brez znanja o prilagoditvenih in obrambnih mehanizmih, brez znanja o realni in nerealni človeški naravi, brez znanja o različnih izraznih oblikah določenega duševne zasnove (otroška, odrasla in zrela vloga), brez znanja o različnih duševnih boleznih, brez znanja o različnih terapevtskih možnostih. Brez psihologije je astrologija neizogibno. abstraktna, diletantska, brez smisla in neučinkovita.

Prav tako kot astrolog brez psihologije psihoterapevt brez astrologije zaznava samo polovično resničnost. Brez horoskopa veliko terapevtov tipa v temi, ker ne uspejo prepoznati psihične strukture svojih klientov. Velik primanjkljaj je, da psihoterapevt brez horoskopa ne ve, kje naj bi »terapiral«. Psihoterapevtom primanjkuje tudi znanje o kozmičnih zakonitostih, o povezanosti med osebnostno dinamiko in usodo. Njihov zorni kot je zožen.

Hermann Meyer

Inštitut za psihološko astrologijo, München


                                                                                                                               

Kdo sem Erika Žagar

Erika Žagar, univ. dipl. psih., sem ustanoviteljica  podjetja Astrointegral, kjer delujem kot astrologinja, psihologinja in psihoterapevtka.
Vizija mojega podjetja Astrointegral je integrirati najnovejša spoznanja psihologije in psihoterapije z že obstoječimi tisočletnimi znanji astrologije in s tem nuditi klientom kar najbolj celovito in kakovostno obravnavo.
Prihodnost nas namreč vabi, da vanjo stopimo z novimi pogledi, naprednimi spoznanji in sodobnejšimi pristopi.

Kaj je rojstna karta

Rojstna karta ali horoskop je grafična slika neba v času in kraju posameznikovega rojstva, ki ima za astrologa poseben simbolen pomen, ki ga interpretira tekom astrološke analize oz. astrološkega svetovanja ali pa mu nudi diagnostično oceno v psihoterapiji. Rojstna karta poleg vpogleda v aktualno stanje posameznika omogoča tudi vpogled v časovno komponento razvoja posameznika, to je časovno dinamiko izraza njegove rojstne karte.

Vse storitve so na voljo v Ljubljani, na lokaciji Stranska pot 13, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru.