Šola integrativne astrologije

 ŠOLA INTEGRATIVNE ASTROLOGIJE V LJUBLJANI

Z mesecem oktobrom 2018 se pričenja enoletni tečaj Šole integrativne astrologije v Ljubljani. Tečaj bo obsegal 84 ur in bo potekal po 3 šolske ure tedensko, vsako sredo od 17.30 do 20.00. ure, z vmesnim petnajstminutnim odmorom. Trajal bo od začetka oktobra 2018 pa do konca maja 2019. Tečaj bo potekal v prostorih Jezikovne akademije, na Valjhunovi 11, za Gospodarskim razstaviščem v Ljubljani.

V šoli integrativne astrologije bodo slušatelji pridobili vse potrebno znanje za izdelavo, interpretacijo in primerjalno analizo rojstnih kart. V okviru spoznavanja temeljnih kozmičnih zakonitosti – zakonitosti življenja, ki jih ponazarja astrologija bo pridobljeno znanje pomagalo slušateljem bolje spoznati samega sebe, razumeti bližnje in se lažje spopadati z življenjskimi izzivi. Z osnovami astrološkega znanja bodo slušatelji spoznali tudi osnove psihološkega vpogleda v astrološko simboliko ter druga temeljna znanja ezoterične tradicije, ki se navezujejo na astrologijo. Šola tako že na tej začetni stopnji pristopa k astrologiji izrazito integrativno, vendar pa na tej stopnji še ne usposablja slušatelje za nadaljnje samostojno svetovalno in terapevtsko delo s pomočjo astrologije. Vsaka astrološka tema bo poleg teorije obdelana tudi s pomočjo praktičnih primerov. Slušatelji na koncu dobijo tudi potrdilo o opravljenem tečaju (ob vsaj 70% prisotnosti).

Tečaj integrativne astrologije je v prvi vrsti namenjen začetnikom brez astrološkega predznanja, vendar pa tudi poznavalcem astrologije, ki želijo svoje znanje dopolniti z integrativnim pristopom k astrologiji. Šolo zelo priporočam vsem, ki delajo v pomagalnih, pedagoških in humanističnih poklicih. Pogoj za vključitev pa je dopolnjena starost 25 let in končana srednja šola.

Cena tečaja je 20 EUR za posamezen triurni sklop, vključuje pa čaj, sok in fotokopirano gradivo. Plačilo se izvede na začetku vsakega meseca za tekoči mesec in tako znese 60 ali 80 EUR na mesec

Šolo integrativne astrologije vodim Erika Žagar – psihologinja, ki astrologijo redno uporabljam pri svojem svetovalnem in psihoterapevtskem delu. Sem tudi avtorica dveh znanstvenih raziskav s tega področja (ena od teh je diplomsko delo) ter knjige Natalna astrologija v luči znanstvenih preverjanj: Resnice in zmote o astrologiji.

Prijave na tečaj sprejemam na tel. št.: 040 544 372 ali na e-naslov: erika.zagar@guest.arnes.si

Tematski sklopi tečaja:

OKTOBER

 • Astrologija kot jezik arhetipov, relacija med latentnim in manifestnim, makrokozmos in mikrokozmos, tričlenost astrološke simbolike, natalna astrologija
 • Astronomski temelji astrologije, rojstna karta, računalniška izdelava rojstne karte
 • Zodiakalna znamenja: dinamika jin – jang kvalitete, elementarni in procesni modus astrološke simbolike, komplementarna zodiakalna znamenja
 • Osebni, socialni in transpersonalni planeti, planeti dispozitorji; psihične, energijske in fiziološke planetne funkcije; astrološke hiše in ontogenetski razvoj človeka, Lunine zanke in planetoid Kiron

NOVEMBER

 • Astrološki aspekti kot integrativne razvojne napetosti, obrambni vzorci dekompenzacije in nadkompenzacije, struktura osebnosti in psihodinamika v horoskopu, involucija in evolucija zavesti, razcep na subjekt in objekt, individualizacija in samoaktualizacija osebnosti
 • Princip Ovna, Marsa in 1. hiše
 • Princip Bika, Venere in 2. hiše

DECEMBER

 • Princip Dvojčkov, Merkurja in 3. hiše, princip Raka, Lune in 4. hiše
 • Princip Leva, Sonca in 5. hiše
 • Princip Device, Merkurja in 6. hiše

JANUAR

 • Princip Tehtnice, Venere in 7. hiše, princip Škorpijona, Plutona in 8. hiše
 • Princip Strelca, Jupitra in 9. hiše
 • Princip Kozoroga, Saturna in 10. hiše
 • Princip Vodnarja, Urana in 11. hiše, princip Rib, Neptuna in 12. hiše

FEBRUAR

 • 2 SREČANJI: Tranziti, progresije in direkcije: aktualizacija usode in življenjskih nalog, izlivanje karme/zagledanje dharme (astrološki indikatorji)
 • Temperament, značaj, osebnost, ego in esenca v horoskopu, ego v ezoteriki, trpljenje ega in esence, relativizacija in umiranje ega

MAREC

 • Astrološki indikatorji dinamike temeljnih teženj in na to vezane psihološke obrambe
 • 2 SREČANJI: Razvojne linije ega: psihološko rojstvo in struktura osebnosti, ego v psihologiji, odnosno uglaševanje, regulacija emocij, projekcijska identifikacija, kontejning in holding, selfobjektno zrcaljenje, intersubjektivnost in mentalizacija, vloga matere in očeta v razvoju osebnosti (Sonce in Luna kot temeljna gradnika osebnosti)
 • Psihološke obrambe razvojnih primanjkljajev ega skozi astrološko simboliko

APRIL

 • Planetni razvojni cikli in krize, spoznanja sodobne razvojne psihologije glede življenjskih kriz, integracija vidikov interpretacije horoskopa
 • Transpersonalni planeti kot kazalci kvalitete časa in kolektivnega razvoja, precesija enakonočij in kozmična evolucijska obdobja, osnove mundane astrologije
 • Astrologija in vzgoja – horoskop v otroštvu, genotip – fenotip, vpliv spola na izraz astrološke simbolike

MAJ

 • 2 SREČANJI: Primerjalna analiza rojstnih kart – sinastrija, družinska dinamika in transgeneracijski prenosi planetnih vzorcev, indikatorji karmičnih medosebnih vezi
 • Somatizacija neuravnoteženih planetnih funkcij, središčne točke, astrokartografija
 • Zaključno srečanje: odprta vprašanja, skupna razprava, podelitev potrdil