Astrološka analiza rojstne karte

Ne obstajajo inherentno slabi horoskopi, ampak samo slabo upravljani.

Robert Hand

V astroloških analizah rojstne karte klientom predstavim njihove glavne osebnostne in temperamentne lastnosti, ki jih simbolizira astrološka simbolika. Nadalje analiziram notranje dinamične procese v človekovi osebnosti in preko tega posameznikove razvojne težnje in potenciale v aktualni inkarnaciji.  Analize služijo izboljšanju in poglobitvi samospoznanja in samozavedanja – tudi preko identifikacije nezavednih, izkrivljenih in nefunkcionalnih duševnih in vedenjskih vzorcev, ki so glavni generator neugodnih zunanjih okoliščin v življenju. V ozadju človekove psihodinamike in njegove usodne pogojenosti ugotavljam tudi karmične vzorce.

Astrološke analize se osredotočajo tudi na ugotavljanje aktualnih razvojnih trendov pri posamezniku, ki jih simbolizirajo tranzitna in progresivna planetna gibanja. Strankam pomagam pri ozaveščanju teh trendov in jih usmerjam v realizacijo razvojnih nalog, ki so v danem časovnem obdobju pri njih najbolj v ospredju.

7 pridobitev, ki jih nudijo astrološke analize osebnosti:

  • pokažejo razvojni načrt duše v dani inkarnaciji
  • pomagajo posamezniku prepoznati njegove močne in šibke točke
  • nudijo vpogled v lastne psihološke izzive
  • osvetlijo sinhronost med notranjim psihološkim in zunanjim objektivnim svetom
  • pokažejo človekovo poslanstvo in poklicanost
  • napovejo obdobja večjih razvojnih sunkov in stresnih izzivov
  • poglobijo povezanost s celoto življenja in univerzuma

Vse astrološke analize potekajo v obliki osebnih konzultacij. Trajajo uro in pol (90 minut), po potrebi pa se lahko klienti kasneje še naročijo na nadaljnje termine.  Zaželeno je, da se klienti med analizo aktivno vključujejo z vprašanji in komentarji.

Če klienti želijo posnetek astroloških analiz, si analize lahko posnamejo sami.