Astrološke analize osebnosti

Ne obstajajo inherentno slabi horoskopi, ampak samo slabo upravljani.

Robert Hand

V astroloških analizah osebnosti prednostno analiziram notranje dinamične procese v človekovi osebnosti in preko tega posameznikove razvojne težnje in potenciale v aktualni inkarnaciji.  Analize služijo izboljšanju in poglobitvi samospoznanja in samozavedanja – tudi preko identifikacije nezavednih, izkrivljenih in nefunkcionalnih duševnih in vedenjskih vzorcev. V ozadju človekove psihodinamike in njegove usodne pogojenosti ugotavljam tudi karmične vzorce.

Astrološke analize osebnosti se osredotočajo tudi na ugotavljanje aktualnih razvojnih trendov pri posamezniku, ki jih simbolizirajo tranzitna in progresivna planetna gibanja. Strankam pomagam pri ozaveščanju teh trendov in jih usmerjam v realizacijo razvojnih nalog, ki so v danem obdobju pri njih najbolj v ospredju.

V primerjalnih partnerskih astroloških analizah analiziram značilnosti medosebne dinamike, nivo kompatibilnosti ter kompenzatorne odnosne vzorce med dvema posameznikoma. Primerjalne astrološke analize uporabljam tudi za namene ugotavljanja kvalitete družinske dinamike in transgeneracijskega prenosa osebnostnih značilnosti in družinskih vzorcev.

7 pridobitev, ki jih nudijo astrološke analize osebnosti:

  • pokažejo razvojni načrt duše v dani inkarnaciji
  • pomagajo posamezniku prepoznati njegove močne in šibke točke
  • nudijo vpogled v lastne psihološke izzive
  • osvetlijo sinhronost med notranjim psihološkim in zunanjim objektivnim svetom
  • pokažejo človekovo poslanstvo in poklicanost
  • napovejo obdobja večjih razvojnih sunkov in stresnih izzivov
  • poglobijo povezanost s celoto življenja in univerzuma

Vse astrološke analize potekajo v obliki osebnih konzultacij. Običajno se razvijejo v dve uri trajajoči razgovor v katerem klienti med analizo sproščeno sprašujejo kar jih zanima in komentirajo astrološke interpretacije. Sicer pa je trajanje astrološke analize prilagojeno potrebam klienta in lahko traja od ene pa do treh ur.

Če klienti želijo posnetek astroloških analiz, si analize lahko posnamejo sami.