Partnerske astrološke analize

V primerjalnih partnerskih astroloških analizah analiziram značilnosti medosebne dinamike, nivo kompatibilnosti ter kompenzatorne odnosne vzorce med dvema posameznikoma. Primerjalne astrološke analize uporabljam tudi za namene ugotavljanja kvalitete družinske dinamike in transgeneracijskega prenosa osebnostnih značilnosti in družinskih vzorcev.