Pomoč v duševni stiski/Podporna psihoterapija

S pomočjo astroloških analiz pomagam pri razumevanju in blažitvi akutnih ali dalj trajajočih duševnih stisk. Reševanje težav temelji na psihosocialni podpori ter na ozaveščanju psiholoških in karmičnih vzorcev, ki so pripeljali do stiske. Stranke usmerjam v transformacijo teh vzorcev v bolj zdrave oblike. Ugotavljam tudi okvirne značilnosti strukture osebnosti in na podlagi tega svetujem primerno (psiho)terapijo.

Pomoč v duševni stiski obsega poljubno število srečanj v poljubni razporeditvi. Tukaj gre za proces t. i. podporne psihoterapije, ki je usmerjena predvsem v pomoč in svetovanje klientu pri obvladovanju aktualnih problemov in dilem.

Razkrivanje astroloških informacij je pri tej obliki pomoči odvisno od želja in potreb klientov. Če klienti želijo samo psihološko pomoč, jim astroloških informacij ne razkrivam, potrebujem pa njihove rojstne podatke kot diagnostični pripomoček zase.