Storitev analize časovne dinamike tranzitov in progresij se nanaša na ugotavljanje razvojnih izzivov v prihodnosti. V večji meri kot analiza rojstne karte je orientirana v napovedovanje prihajajočih trendov, zato je predhodno dobro najprej opraviti temeljno analizo rojstne (natalne) karte.

V osebnem stiku s klientom natančno analiziram tranzitne in progresivne vplive na rojstno karto in možne manifestacije teh vplivov v prihodnosti. Kliente opozorim na potencialna prihodnja stresna obdobja in njihovo naravo ter kako bi se lahko čim bolj optimalno odzvali na prihajajoče se vplive. S klienti se pogovorim tudi o možnih psiholoških vplivih tranzitov in progresij in kakšen potencial ozaveščanja (zavedanja) to lahko prinaša v njihova življenja.

Analizo prihodnjih astroloških trendov delam za največ nekaj let v naprej. Ugotovitve na posredujem v pisni ampak samo ustni obliki. Klienti si seveda mojo pripoved lahko posnamejo.