Astrološko svetovanje pri vzgojnih dilemah temelji na individualnih in primerjalnih astroloških analizah. Ugotavljam medosebno in karmično dinamiko med staršem (skrbnikom) in otrokom ter predlagam načine kako razreševati napetosti znotraj te dinamike. Starše usmerjam tudi v razumevanje prirojenih vzorcev reagiranja in doživljanja pri njihovih otrocih in kako se na te vzorce v njihovi starševski vlogi optimalno odzvati.

Astrološko svetovanje pri vzgojnih dilemah vključuje tudi splošne psihološke in vzgojne nasvete v zvezi z ustreznim ravnanjem v posameznih otrokovih razvojnih obdobjih.