Zajezitev epidemije ni le posledica ukrepov, ampak so v ozadju kozmični karmični zakoni. – Erika Žagar

Čeprav je minilo že skoraj leto, odkar je epidemija radikalno zarezala v naša življenja, se le malo razmišlja o globljem, duhovnem pomenu teh dogodkov. To je precej nenavadno, saj je prav osmišljanje eden tistih procesov, ki je človeku od nekdaj pomagal premagovati tesnobo v kriznih situacijah.

Kadar je človek uspel svoje trpljenje osmisliti, je to naenkrat postalo znosnejše, kadar je kaos prepoznal kot del nekega višjega kozmičnega reda, ga je tudi lažje sprejel … Zaenkrat niti filozofija niti religijske institucije še niso ponudile konsistentnih odgovorov na vprašanja, kaj nas je pripeljalo do takšnih razsežnosti epidemije in kakšne duhovne izzive ta postavlja pred posameznika in družbo. O tem pogosteje razpravljajo pisci s področja nove duhovnosti. Ena od njih je Erika Žagar, astrologinja in avtorica knjige Natalna astrologija v luči znanstvenih preverjanj, obenem pa univerzitetna diplomirana psihologinja, psihoterapevtka in diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok.

Že vrsto let se ukvarjate z astrologijo, vedo, ki jo zanima, kako gibanje nebesnih teles vpliva na življenje na Zemlji. Kako bi astrološko pojasnili epidemijo novega korona virusa?

Trenutna kriza je v prvi vrsti odraz zgostitve počasnih karmičnih planetov v znamenju Kozoroga, kar je tudi astronomsko izredno redek pojav. Tako redki astronomski pojavi pa sovpadajo tudi z redkimi zgodovinskimi dogodki. Zgostitev planetov je bila najintenzivnejša v mesecu marcu, ko je tudi zdravstvena kriza, ki jo je sprožil novi korona virus, dobesedno eksplodirala. Sicer se zgostitev planetov dogaja že od januarja in bo trajala vse do konca leta 2020, nato pa bo počasi izzvenela, saj večina omenjenih počasnih planetov prehaja v znamenje Vodnarja. Po novem letu je tako pričakovati postopno umiritev epidemije.

Čeprav so stiske, ki jih je številnim povzročila epidemija, naravnost pretresljive, jih mnogo duhovnih učiteljev raje poimenujejo izzivi, lekcije ali preizkušnje, saj naj bi se prav skoznje človeštvo duhovno razvijalo. Kakšni so duhovni izzivi trenutne krize?

Eden glavnih izzivov je soočenje s kolektivno karmo, kar lahko razberemo iz intenzivne dinamike v znamenju Kozoroga. Ne le da so se v tem znamenju znašli karmični planeti, tudi samemu Kozorogu pripisujemo izrazitejšo karmično in transformativno konotacijo. Karma je sicer koncept vzhodnih religij in se nanaša na zakon kozmičnega povračila. Ne samo kot posamezniki, tudi kot družba smo se v določenem trenutku prisiljeni soočiti s posledicami preteklih dejanj in spremeniti svoje (neustrezno) razumevanje življenja. Karma, ki jo trenutno predelujemo, se nanaša na različne aspekte Kozoroga. To znamenje označuje zakone in družbeno strukturo, zato je trenutno prizadeta struktura celotnega družbenega življenja. Kozorog se nanaša tudi na delovno produktivnost ter na vsakršne razmejitve, ločitve in upočasnitve – tudi to so teme korona krize. V tem trenutku bi se morali vprašati, kam nas je pripeljalo nenehno hitenje ter kapitalistična gonja za dobičkom in materialnimi dobrinami? Ali ni skrajna zaustavitev druga skrajnost nenehne hipetrofirane naglice in hlastanja po vse več?

Človeštvo se je z epidemijami v preteklosti srečalo že ničkolikokrat. Se vam zdi, da se je na novo bolezen odzvalo kaj bolj zrelo ali pa spet ponavlja staro lekcijo?

Žal z določenimi odzivi na trenutno krizo nisem zadovoljna. Tu ne mislim na zdravstveno oskrbo obolelih, solidarnost ali vzajemno pomoč, ampak na bolj poglobljen kolektiven uvid v duhovno in psihološko ozadje epidemije. Ta uvid zelo pogrešam. Želela bi si, da bi k njem spodbujali tudi mediji. Ti pa še kar naprej govorijo zgolj o simptomatiki – torej o tem, koliko je obolelih in mrtvih in kako se zaščititi pred okužbo. Ponavlja se torej konvencionalno materialistično razumevanje, da smo ljudje le fizična bitja, podvrženi nekim slučajnim virusom, ki napadejo naše telo kar tako, brez razloga. To seveda ne drži. Vse, kar fizično biva na tem planetu, je namreč nekakšen simbolen svet, ki ga opredeljujeta duhovna in psihološka komponenta. Zbolevanje je tako kompleksen proces, da ga ne moremo razumeti le kot posledico stika z virusom.

Prej ste omenjali kolektivno karmo. Ali tudi karma vpliva na to, da so nekateri deli sveta bolj prizadeti kot drugi?

Absolutno. Karma se ne sproži kar tako. Vpeta je v kontekst časovnih in pomenskih zakonitosti, ki jih odražajo planetna gibanja. Če gre na primer za bolj kompleksno karmo, morata posameznik oziroma družba doseči dovolj visoko stopnjo zrelosti, da lahko razumeta in sprejmeta karmično sporočilo. Države, ki jih je epidemija najbolj prizadela, so spet povezane s simboliko znamenja Kozoroga. Kozorog namreč zastopa najbolj razviti, aristokratski del človeške populacije, ki ga lahko simbolno povežemo z zahodnim svetom, v katerem so največja žarišča epidemije. Tudi Kitajsko, kjer se je epidemija začela, lahko razumemo kot del simbolnega konteksta Kozoroga, saj paradoksalno, pa vendarle, predstavlja enega najbolj skrajno kapitalističnih in deloholičnih družbenih sistemov. Za Kozoroge pa vemo, da znajo biti deloholiki.

Slovenije epidemija v prvem valu ni hudo prizadela, v drugem valu pa je glede števila okužb in umrlih med najbolj prizadetimi v Evropi. Ali menite, da so na slovensko (ne)uspešnost vplivale tudi zvezde, ali pa je posledica vladnega upravljanja krize in (ne)discipliniranosti prebivalstva?

Zajezitev epidemije ni le posledica ukrepov, ampak so v ozadju »zvezde«, torej kozmični karmični zakoni. Če bi želeli razbrati, kako bo potekala epidemija v posameznih državah, bi morali natančno proučiti njihove individualne horoskope. Spomladanska kritična planetna konstelacija se horoskopa Slovenije ni bistveno dotaknila, zato se pri nas ni zgodil izrazitejši izliv karme. Trenutna planetna konstelacija pa horoskop Slovenije veliko bolj izraziteje tangira, zato tudi imamo takšno stanje. To ne pomeni, da ukrepi za zajezitev pandemije niso smiselni in potrebni. Zagotovo so. A kljub temu vedno znova ugotavljam, da življenju na tem planetu ne moremo dirigirati mimo kozmičnih zakonov, pa če si še tako prizadevamo za to.

Ali je s karmo mogoče pojasniti tudi to, da so bile v epidemiji določene skupine prebivalstva močneje prizadete od drugih? Mislim na starejše in domove upokojencev, ki so v številnih državah največja bolezenska žarišča.

Večje obolevanje in umiranje starejših je spet povezano z že omenjeno arhetipsko dinamiko Kozoroga, ki je znamenje odraslosti, starosti in zrelosti. Če bi imeli omenjeno zgostitev planetov v nasprotnem znamenju Raka, bi verjetno umirali otroci, ki seveda tudi imajo karmo iz preteklih življenj. Mimogrede, večjemu obolevanju mladih smo bili priča poleti, ko so se v dinamiko Kozoroga vpele številni hitri planeti, ki so takrat prehajali znamenje Raka, a kot že rečeno, mladi kljub temu niso umirali.

Ena od lekcij epidemije je tudi ta, da se kot družba soočimo z našim pogosto paranoidnim odnosom do smrti in umiranja starostnikov nasploh. Neredko namreč medicina na silo podaljšuje življenje ljudem, pri katerih to nima več pravega smisla. Številni od njih bi bolj potrebovali, da se jim pusti v miru in spokojnosti umreti. Tudi sorodniki umirajočih skušajo prepogosto svoje družinske člane s pretirano žalostjo in strahom na silo zadrževati na tem svetu. Ti se zato ne morejo sprostiti, da bi v miru prešli v drug svet. V domovih za starejše je bilo že pred epidemijo veliko zaposlenih skrajno preobremenjenih. Samo ugibamo lahko, koliko nezavednega gneva do sistema domov za ostarele se je že nabralo v njih. Tudi to je neuničljiva energija in nezavedne sile se vedno poskušajo izraziti, naj bo tako ali drugače…

Kot nekdanja učiteljica ste kritični tudi do šolstva, ker v teh težkih razmerah ne odstopa od uradnih učnih načrtov, ki so že tako preveč natrpani.

Spomladi sem na to temo v lokalnem časopisu prebrala odličen članek nekdanjega ravnatelja Dušana Merca, ki razmišlja zelo podobno kot jaz. Tudi jaz menim, da bi se moral šolski sistem malce ustaviti, ne pa da pod pretvezo šolanja na daljavo preobremenjuje starše in pretirano frustrira otroke. Pa to ni edina težava. Največji problem je manjko socializacije – to je prava šola za življenje, brez katere šolanja ne more biti. Golo trpanje snovi v otroške glave (kar se je že dogajalo pred krizo) brez prisotnosti človeškega in duhovnega faktorja je odraz skrajno duhovno revne in zmaterializirane družbe. Ni vse v količini snovi, veliko več je v njeni osmislitvi. Tudi otroci bi se morali znati malo ustaviti, začutiti sebe in se skušati sami zamotiti. Dandanes pa so vse prehitro zdolgočaseni, saj so navajeni, da so kar naprej usmerjani in zasičeni z dražljaji. Trenutna kriza je po mojem idealen čas, da bi šolarji več brali, in sicer kvalitetno literaturo, za katero jim prepogosto zmanjkuje časa. Tudi šolstvo kot celota bi se moralo vprašati, kaj mu na duhovni ravni sporoča zaustavitev zaradi korona krize. Kot sem že dejala, se vse nezdrave skrajnosti naposled sprevržejo v svoje nasprotje.

Velike spremembe, ki bodo posledica epidemije, številni astrologi vidijo kot znanilce novega, povsem drugačnega obdobja. Imenujejo ga Vodnarjeva doba. V čem naj bi bilo to obdobje drugačno od astrološke dobe Rib, v kateri je človeštvo živelo zadnjih 2000 let?

Menim, da je Vodnarjeva doba pri nas že kar nekaj časa. Stara in nova doba se namreč že nekje od francoske revolucije konec 18. stoletja prekrivata in počasi se svet preveša v bolj izčiščeno Vodnarjevo dobo. Ta bo trajala naslednji dve tisočletji. S sabo prinaša tudi nove arhetipske izzive za človeštvo, ki jih ne bomo kar takoj obvladali. Pravzaprav se mi zdi, da v počasi odhajajoči dobi Rib kot človeštvo nismo ustrezno razvili niti kvalitete Rib. V Vodnarjevi dobi se bodo ljudje počutili drznejše, želeli bodo narediti kaj po svoje, iznajti kaj novega, eksperimentirati z življenjem. Na pomenu bodo pridobile napredne tehnologije in znanost. Svet po vodnarsko postaja vse bolj povezana globalna vas. Ljudje bodo postajali vse bolj individualisti, a z željo po enakopravnosti. Po tistem znanem reku „vsi drugačni, a enakopravni“. Za obdobje Rib so bili značilni veliki organizirani religijski sistemi, ki so pritegovali široke človeške množice. Vodnarski individualizem in njegova ljubezen do svobode bo poskušal te sisteme preseči, vsaj v primerih, ko ti niso več zdravi. Vse te spremembe se že kažejo. Vendar se tu zastavlja vprašanje, ali smo na ravni celotnega planeta zreli za te spremembe?

Pa vendar Vodnarjeva doba ne prinaša le pozitivnih pridobitev, kot so povezovanje človeštva, neodvisnost, svoboda itd. Znamenje Vodnarja je namreč povezano tudi z lastnostmi, kot so čustvena odsotnost, nezmožnost intimnih odnosov, razosebljenje …

Mislim, da je v vsaki dobi tako, da njenim izzivom nismo zlahka kos. Marsikatere od slabših kvalitet Vodnarja so v družbi že prisotne. Na primer neosebnost, razosebljenost ter anonimna komunikacija na spletu. Veliko je »bivanja« v virtualnih svetovih. Tehnologija ne bi smela biti nadomestek za kakovostne osebne stike in kakovostno bivanje kot tako – razen v izjemnih primerih, kakršna je trenutna kriza. Tudi slepo poveličevanje napredne tehnologije in znanosti ni primerno. To je namreč zgolj v službi človeštva in ni sama sebi namen, prav tako pa človeka v njegovem bistvu ne osrečuje. Ne smemo pozabiti, da smo – ne glede na čedalje bolj sofisticirano obvladovanje materialnega sveta – v resnici duhovna bitja, ki smo zgolj na začasnem obisku v fizičnem telesu v materialni sferi planeta Zemlje. Sem smo prišli skozi maternico svoje matere in iz telesa bomo ob smrti tudi odšli. Naše bistvo je v sposobnosti preseganja materialnega, kar pa seveda ne pomeni, da je materialna raven bivanja kot taka slaba.

Ali morda lahko razberete, do kdaj bo trajala epidemija? Kdaj si bomo lahko končno oddahnili?

Konkretnih dogodkov ne morem napovedovati, saj lahko astrologija napoveduje zgolj simbolno. Lahko pa rečem, da bo globalna kriza zahodne družbe kot celote trajala vsaj do konca leta 2020, ko so v znamenju Kozoroga še zastopani trije planeti. Po novem letu tam ostane samo Pluton. V januarju sicer še imamo v epidemijo močneje vpet planet Neptun, nato pa se planetna dinamika zares umirja. Nedvomno bo vse to povezano s finančno krizo in gospodarsko recesijo kot posledico epidemije. Pluton v Kozorogu, ki je osrednji planet naše krize, namreč ni samo planet smrti, ampak tudi financ. Čeprav bodo finance še nekaj časa precej „omrtvičene“, pa lahko pričakujemo, da se bo vsaj problematika načetih državnih struktur in vsakodnevnega življenja ljudi ob koncu leta 2020 začela iztekati. Tretjega vala epidemije v takšni intenziteti, kot sta bila prva dva, v prihodnosti ne vidim. Upam pa, da bomo iz krize izšli preobraženi: da se bomo naučili ustaviti in si vzeti čas, da se ozremo naokoli, da bomo življenje začeli ceniti povsem na novo. Stresno očiščenje nakopičene karme vedno prinese zanosen nov začetek. Le upamo lahko, da pridobljenega ne bomo spet prehitro zapravili v brezumnem hlastanju ega.

Avtorica: Tina Ban