Zaradi uporabe astrološkega izrazoslovja je tekst prvenstveno namenjen bralcem z astrološkim predznanjem.

Slika 1: Janez Janša, 17.9.1958, 11:46, Ljubljana (Grosuplje)

Zdi se mi, da v psihoterapevtski srenji velja nenapisano pravilo, da naj psihoterapevti ne izražamo svojih pogledov na družbeno-politično dogajanje oz. naj se ne izpostavljamo z njimi bolj javno. O tem sklepam, ker se humanisti te vrste redko oglašajo kot komentatorji v medijih na to temo, če pa že, pa znajo biti obsojani in ožigosani s strani svojih kolegov. Da naj bi javna anonimnost psihoterapevtov glede aktualnih družbenih vprašanj služila potrebi po objektivnosti in nevtralnosti nikakor ne bi mogla reči, prej pa bi rekla, da takšna drža vodi v nepristno uniformnost. Takšna drža pa ima še drugo stranpot: vodi lahko v neobčutljivost, brezbrižnost in pomanjkanje empatije glede družbenih dogajanj, ki pa pomembno sokreirajo svet določenih posameznikov, preko tega pa posledično vedno tudi svet vseh nas. In ravno psihoterapevti bi naj bile osebe z razvito empatijo. Ker kot astrologinja nisem običajna psihoterapevtka, si bom dovolila spregovoriti o pomembni (morda najpomembnejši) politični osebnosti iz časa samostojne Slovenije in to iz zornega kota astrologije.

Sama astrologijo razumem kot odličen pripomoček za objektivizacijo razumevanja tistega kar je predmet zanimanja nekoga, saj sem mnenja, da je resnica samo ena, tako kot so resnične samo univerzalne zakonitosti življenja: kot je npr. za vse univerzalen kisik, ki ga dihamo in voda, brez katere ne moremo preživeti. Ko nas torej zanima resnica o neki osebi nam vpogled v horoskop te osebe pomaga, da se do te resnice lažje dokopljemo, s tem da presežemo svoj pristranski pogled na stvari, ki nezavedno vedno projicira sebe v objekte našega zanimanja. Horoskop posameznika pa je sposoben odstreti še eno resnico: to je tisto ki se skriva za tančico zgolj navideznega. Mnogi izkušeni astrologi zato pravijo, da so se tekom prakse naučili, da prej zaupajo horoskopu neke osebe kot pa vedenju in obnašanju te iste osebe.

Posameznika se da zadovoljivo razumeti samo v kontekstu sobivajočih in družbe v katero je vpet, prav tako pa se družbena dogajanja lahko pojasni samo na podlagi vpogleda v posameznike, ki to družbo sestavljajo. Človek je človek kot posameznik v svoji intimi in je tudi človek, ki lahko velik del sebe živi samo kot udejanjanje v kolektivnem, to je v socializacijskih strukturah vsakršnih vrst. Ta dvojna in s tem celovita pojavnost človeka pa je simbolno zapisana v horoskopu posameznika, zatorej je horoskop edini celoviti in s tem tudi realni označevalec posameznikove pojavnosti. Kot tak je horoskop zato idealen pripomoček za analizo političnih osebnosti in javnega dogajanja.

Letošnje leto 2018 je volilno leto v Sloveniji in vroče volilno dogajanje je že moč zaznavati, zato je v takih obdobjih zanimivo opazovati horoskope pomembnih politikov, kar Janez Janša nedvomno je. Tudi kdor skoraj nič ne spremlja politično dogajanje dobro ve, da je Janša precej ožigosana politična osebnost v Sloveniji. In to ne samo v medijih in ob dejstvu, da je bil že večkrat zaprt in sodno procesiran, temveč tudi v vsakdanjih »domačih« debatah, kjer je moč opazovati zanimivo negativistično nastrojenost številnih ljudi proti njemu. Včasih ima človek občutek, da se o Janši pač ne sme nič dobrega misliti in izreči, ker tako pač mora biti – in to v demokratični družbi, kar naj bi Slovenija bila. Ob nespornem dejstvu, da je bil Janša v zadevi Patria obsojen in zaprt brez kakršnih koli materialnih dokazov in ob vseprisotni negativni družbeni in medijski klimi v zvezi z njim, mi je zanimivo analizirati Janšev horoskop in s tem pogledati tudi v ozadje tega družbenega dogajanja. Pa poglejmo kaj nam razkriva usoda Janeza Janše.

Janšev horoskop nam kaže vzhajajoče znamenje – ascendent v začetku znamenja Strelca, v 1. hiši pa se nato nahaja še Saturn. Zunanje-izrazne in vedenjske kvalitete ascendenta v Strelcu pa pri Janši praktično ni mogoče opaziti, saj ga dokaj tesno kvadrira Pluton v Devici in mu oponira Mars v Biku, Saturn v Strelcu pa k vedenju in prvemu vtisu dodatno doprinaša resnobno in zadržano kvaliteto. Tudi sicer so druge astrološke kvalitete v horoskopu Janše po večini introvertne in tako je ognjeni ascendent med osebnimi indikatorji kot nekakšen osamelec v celotni rojstni karti in zavrt kot je ne more priti zares do izraza (poleg tega pa se nahaja še čisto na začetku znamenja Strelca). Avtoritativno in vodstveno naravo Saturna, Plutona in Marsa je v prezenci Janše tako nedvomno opaziti, deluje namreč zbrano in neomajno, kar pa marsikomu ni všeč.

Karmični vpogled v horoskop mi vzbuja slutnjo, da je bil Janša že v preteklih inkarnacijah vodja, ki pa je morda tudi zlorabljal svojo oblast (Saturn v Strelcu v 1. hiši ter težko aspektirana Luna v Škorpijonu v 12. hiši in njen težko aspektirani dispozitor) in mora sedaj z novo vodstveno funkcijo narodu nesebično služiti (Sonce v Devici v 10. hiši, MC v Devici) ter se za narod tudi žrtvovati (Luna v 12. hiši). Kolektiven značaj Janševega horoskopa je torej zelo izrazit: polne so 9., 10., 11. in 12. hiša.

9. hiša z tesno konjunkcijo Venere in Merkurja v Devici skupaj z Luno v Škorpijonu v 12. hiši (Gauquelinov ključni sektor za pisatelje) kaže na Janševo zanimanje za zgodovino in mentaliteto slovenskega naroda, ki ju preliva tudi v pisanje in literarno-umetniško ustvarjanje. Obsežno pa je pisateljsko analiziral tudi proti njemu uperjeno sodne procese (Merkur v Devici v 9. hiši). Lepo položeni Merkur pa se izraža še v Janševi izredni sposobnosti za govorništvo, ki zna popularizirati (Venera). Težko aspektirana Pluton in Uran v 9. hiši povezujem s trpljenjem, kateremu je Janša izpostavljen zaradi politično-ideološke oporečnosti in uporništva, ki vodi v montirano sodno procesiranje; vemo namreč, da je bil Janša v svojem življenju že dvakrat »politično« zaprt. Že omenjeno Sonce v Devici v bližini vrha neba predstavlja Janševe vodstvene aspiracije, v katerih pa naj bi se odpovedal svojemu egu in služil narodu. Lepo povezani Jupiter in Neptun v Škorpijonu v 11. hiši, skupaj s Plutonom v 9. hiši (sekstil) in Severna lunina zanka v 11. hiši pa kažejo na Janševo intenzivno in osrečujoče udejstvovanje v strankarskem dogajanju in na njegovo fiksno vodstveno funkcijo v tem kontekstu (Pluton).

»Oporečna« Luna v Škorpijonu v 12. hiši, ki jo tangirata bolečina kolektivne ideološke zavrženosti iz 9. hiše in lansiranje lažnivih novinarskih informacij iz 3. hiše (Uran v Levu v 9. hiši in Kiron v Vodnarju v 3. hiši, oba v kvadratu z Luno), skupaj z dispozitorjem Plutonom v kvadratu z Marsom v Biku v neposredni bližini konice 7. hiše simbolizira to, da je Janša žrtev napadov morbidnih in psihopatskih sil, ki jih poosebljajo fiksno učvrščene komunistične-totalitaristične strukture, ki še vedno iz podzemlja vladajo v Sloveniji (poleg še Pluton v 10. hiši horoskopa Slovenije). Mars v bližini descendenta namreč vedno kaže na agresivno provokacijo s strani drugega – nasprotnika, ki pa jo posameznik skladno z lastno karmično programiranostjo seveda nezavedno »povleče« nase in v tem kontekstu lahko tudi pričakuje, torej se ima že vnaprej za nekakšno za žrtev.

Pomenljiva je tudi povezanost Janševega horoskopa s horoskopom Slovenije (v tem članku ni prikazan), kar dodatno kaže na posebno vlogo Janše v razvoju Slovenije. V primerjalni analizi obeh horoskopov tako najdemo tri pomembnejše – precej eksaktne konjunkcije, ki pa imajo večplasten pomen; od tega kar dve vključujeta Luno (narod). Pluton v Škorpijonu v 10. hiši (horoskopa Slovenije) konjunktira Janševo Luno v 12. hiši, kar predstavlja že omenjene dominantne morbidne in totalitarne sile, ki vladajo Sloveniji in Janšo »spravljajo« v zapor. Po drugi strani to pove, da je Janši bilo usojeno biti »vladar« Slovenije in se za vodenje Slovenije žrtvovati, ob tem pa Janša najverjetneje skozi boleče trpljenje (Luna v Škorpijonu) tudi očiščuje in transformira te morbidne totalitarne sile, ki jih karmično srka vase (12. hiša). Nadalje Luna v Strelcu v 12. hiši (horoskopa Slovenije) konjunktira Janšev Saturn v 1. hiši, kar simbolno pomeni, da Janša vsaj za del slovenskega naroda (in intelektualne elite), ki je zavržen, odpadniški in neslišen predstavlja avtoriteto in modrega voditelja, ima pa tudi sicer v kontekstu celotnega naroda (Luna) vodstveno poslanstvo (konjunkcija); vemo namreč, da je bil dvakrat že predsednik vlade. Jupiter v Levu v 8. hiši (horoskopa Slovenije) pa kot tretji konjunktira Janšev Uran v 9. hiši in predstavlja vase zaverovan morbidni pravosodni sistem, ki Janševo neomajno in samozavestno uporništvo kaznuje z neprestanimi sodnimi obravnavami in posledično zaporom (kvadrat z Luno v 12. hiši); po drugi strani pa je Janševo uporništvo tisto, ki ta patološki sodni sistem razkrinkava (Uran).

Opisano kolektivno usodo, kot jo na podlagi analize horoskopa opažam pri Janši, si lahko izberejo duhovno že zelo napredne duše, ki pa se želijo karmično čim bolj očistiti, preseči vsakršne ego interese in delovati kot razvojni katalizator za številne druge duše. Gre tako rekoč za arhetipsko usodo avatarja Jezusa Kristusa, ki se je žrtvoval za človeštvo. Kot goba tako Luna v 12. hiši srka vase nečistoče kolektiva, ki išče svojo žrtev očiščenja, da vanjo projicira svojo »nesnago«, s tem pa omogoča kolektivno katarzo in pomiritev. Luna v 12. hiši je torej lahko zavrženi disident, zasramovana in zaničevana; a sčasoma se notranje popolnoma osvobodi in odveže od kakršnih koli nalepk, ki jih prisoja oporečnemu posamezniku človeški kolektiv, grdo bi temu rekli človeške »ovce«; ob tem pa razvije empatijo preko vseh meja, v smislu kot je dejal Jezus: »Saj ne vedo kaj delajo«.

Janeza Janšo torej zaznavam kot grešnega kozla slovenskega naroda, ali še bolje kot žrtveno jagnje. Žrtveno jagnje namreč, za razliko od grešnega kozla, poseduje poleg elementa vsrkavanja kolektivnih nečistoč tudi element odrešenja, to je mesijansko – kristusovo kvaliteto in Janez Janša je za del Slovencev nedvomno odrešitelj in mesija. To se dobro vidi, ne samo iz omenjene sinastrije s horoskopom Slovenije, ampak tudi v 11. hiši Janševega horoskopa, v kateri najdemo skupaj združene dosti bolj osrečujoče vidike Janševe usode: konjunkcijo Jupitra z Neptunom in pa Severno lunino zanko. Da tovrstni mesije niso popolni ljudje, ki se ne bi nič razvijali je jasno, a mnogi ljudje pričakujejo, da naj bi bili in so nato pričakovano razočarani, ko se izkaže, da je tudi mesija navsezadnje človek. Vsakdo rojen na tem planetu je namreč v procesu rasti, razvoja in s tem povezanega karmičnega očiščenja, zatorej nihče ni zares žrtev in nedolžen. Kljub temu pa to ne pomeni, da stvarem in ljudem ni potrebno pridati pravega pridevnika. Stvari, ki so nemoralne je potrebno kot take označiti in na krivice s prstom jasno in načelno pokazati.

Upam, da bomo Slovenci na tokratnih volitvah le uspeli razločiti »zrnje od plev« in izvoliti predstavnike ljudstva, ki bodo za ljudstvo tudi zares kaj naredili. Za to pa je potrebno zavedanje in zrelost naroda. Narod pač lahko dobi le to kar si zasluži. Zavedanje pa je tudi tisto, ki človeku vrača odgovornost zase in tako več Janše in podobni ne morejo biti krivi za to, da mi npr. v službi živce para sadističen šef, doma pa me neprestano gnjavi žena. Vsak izmed nas je na dolgi rok edini gospodar lastnega blagra in edino sami sebe lahko pogubimo ali odrešimo. Naj le obvelja slednje in nam v prihodnosti prinese radostno bivanje na našem čudovitem modrem planetu.