Leta 2014 je v samozaložbi izšla moja knjiga

Pričujoča knjiga se na znanstven način loteva vprašanja kaj je astrologija in kaj o njej odkrivajo znanstvene raziskave. Prepričljivo predstavlja znanstvene dokaze v prid njeni veljavnosti, hkrati pa odstira problematične vidike raziskovanja astrologije, ki nerazumljeni vodijo v neutemeljene zaključke o neveljavnosti te starodavne vede.

NATALNA ASTROLOGIJA V LUČI ZNANSTVENIH PREVERJANJ:
Resnice in zmote o astrologiji

Knjigo lahko naročite po tel.: 040 544 372 ali pa kupite v moji pisarni v Ljubljani.

Cena knjige je 25 EUR, stroški pošiljanja (v Sloveniji) so všteti v to ceno.

Knjigo pošljem po pošti s plačilom ob prevzemu.

Več o knjigi

V knjigi je izčrpno opisan tudi eden največjih znanstvenih škandalov 20. stoletja, ki kaže, da se znanost v poskusu ohranitve svoje materialistične paradigme brez zadržkov poslužuje prikrivanja in potvarjanja izsledkov lastnih odkritij, ko ta spodkopavajo njeno avtoritativno pozicijo pri razlaganju sveta in življenja.

Znanstveni predsodki proti astrologiji so danes postali norma za presojanje astrologije v vseh uradnih institucijah in sodobni čas, kljub neizmernemu tehnološkemu napredku, tako še vedno ni imun pred iracionalnostjo in dogmatičnostjo, ki naj bi ju ravno znanost s svojim vznikom presegla. A dokazi o realnosti starodavnih astroloških opažanj ter obstoju zunaj čutnih razsežnosti se kopičijo tudi znotraj same znanosti in pričujoča knjiga skuša v iskanju resnice prispevati k novi resničnejši podobi sveta.

V knjigi so tako na enem mestu predstavljene vse najpomembnejše znanstvene raziskave s področja natalne astrologije, vse od začetkov znanstvenega raziskovanja astrologije pred približno osemdesetimi leti, pa do danes. Predstavitev raziskav pa je dopolnjena s številnimi vsebinskimi razpravami, ki se odpirajo ob znanstvenih izsledkih in se dotikajo fenomenološkega razumevanja astrologije.