Koronavirus in astrološke korelacije: statistična analiza

KORONAVIRUS V LETIH 2020, 2021 IN 2022

Ko se zaključuje leto 2022 lahko sedaj z gotovostjo rečemo, da se je koronavirus – Covid 19 kot najhujši globalni smrtonosni sovražnik vendarle poslovil. Virus sicer še vedno prebiva med nami, vendar v bistveno blažji obliki in zato za večino ljudi daleč od primarne teme vsakdanjega življenja. Temu primerno so se tudi varovalni in restriktivni ukrepi v večini držav bistveno zmanjšali oziroma odpravili.

Leto 2021 je predvsem prva polovica leta še zaznamovala visoka smrtnost zaradi virusa, pa vendarle ne tako kot v letu 2020. Valovi okužb so se v letu 2021 in 2022 še pojavljali, predvsem v hladnejših mesecih leta je število smrti naraslo, pa vendar nikoli več do takih vrednosti kot konec leta 2020. Ti podatki veljajo predvsem za Evropo in Ameriko.

SAMO V LETU 2020 TAKO ZNAČILNE PLANETNE KONSTELACIJE

Sedaj lahko iz neke časovne distance zares dobro pogledamo ali je akutni izbruh Covida 19 v letu 2020 koreliral z določenimi planetnimi konstelacijami o katerih sem podrobneje sicer pisala v vsebinskem članku tega istega leta. Če korelacijo tudi matematično izračunamo in statistično potrdimo za leto 2020 za kasneje pa ne več (ko teh pomembnih planetnih konstelacij ni bilo več), potem določeno planetno sovpadanje z akutnim izbruhom virusa ne more biti slučajno. To pa pomeni, da določene planetne konstelacije zares odražajo dogajanje na našem planetu in predstavljeni izračun predstavlja znanstveni dokaz za veljavnost astrologije.

Kaj je bilo v letu 2020 tako posebnega? Za celotno leto 2020 je značilno zaporedno trikratno srečanje (konjunkcija) planetov Jupitra in Plutona. Plutona sta takrat prečila sicer tudi Saturn in Mars, zato je epidemijo naznačevala kompleksna konstelacija planetov, ki sem jo podrobno opisala v vsebinskem članku o epidemiji. Pa vendar so astrologi po celem svetu opažali, da je krivulja okužb in posledično smrtnosti zaradi Covida 19 najbolj sovpadala z omenjeno trikratno konjunkcijo planetov Jupitra in Plutona. Zakaj ravno s to?

Odgovor nam tukaj zelo jasno ponuja simbolizem obeh planetov. Jupiter v astrologiji velja za planet ekspanzije, širitve, naraščanja in obilja. Življenje zajema z veliko žlico in karkoli agitira je podvrženo povečanju in širitvi. Pluton po drugi strani velja za planet smrti, transformacije, spolnosti, vsega skritega in okultnega, močno pa je povezan tudi s financami. Preprost zaključek torej je: če združimo simboliko ekspanzije in smrti, gre na manifestni ravni lahko za naraščanje smrti. In to za leto 2020 nazorno kažejo spodnji grafi.

KAJ KAŽE STATISTIKA ZA LETO 2020?

Prva je primerjava dveh grafov: rast števila novih okužb s Covidom 19 za cel svet do sredine marca 2020 in pa natančnost aspekta konjunkcije treh planetov – Saturna, Jupitra in Plutona. Že tukaj je posebej opazen trend naraščanja okužb koronavirusa skladno s krivuljo približevanja Jupitra (svetlo roza barva) Plutonu.

Vir: archetipal.explorer.com

Zelo podoben trend je razviden iz nadaljnjih dveh grafov, na katerih pa lahko primerjamo rast novih primerov okužb Covida 19 v ZDA s krivuljo natančnosti aspekta med Jupitrom in Plutonom in to za celotno leto 2020.

 

Vir: Criss Brennan, Twitter

Pa poglejmo še za Slovenijo. Na spodnjem grafu sta razvidni dve krivulji. Oranžna krivulja predstavlja kako natančen je spoj (konjunkcija) planetov Jupitra in Plutona. Ko krivulja doseže vrh je spoj popoln in planeta se nahajata na istem mestu zodiakalnega pasu. Modra krivulja pa kaže kako se spreminja dnevno število smrti za Covidom 19 v Sloveniji (tukaj so vzeti podatki iz NIJZ). Iz grafa je razvidno, da krivulji (tako kot na podatkih iz ZDA) evidentno sovpadata. Ko se povečuje število smrti se planeta približujeta drug drugemu (Jupiter preči Plutona). Trend je najbolj razviden za pomladanski in jesenski val, za poletni pa manj. Takrat je bilo smrti manj in takrat sta se oba planeta gibala retrogradno nazaj, kar po astrološki simboliki kaže tudi na zmanjšan vpliv planetov.

Ob teh jasno razvidnih trendih sovpadanja na vseh predstavljenih grafih se sedaj postavlja vprašanje ali tudi matematični – statistični izračun korelacije lahko pokaže, da to sovpadanje dejansko obstaja in ni zgolj slučajno.

NA SLOVENSKIH PODATKIH JE KORELACIJA STATISTIČNO POMEMBNA

Pa poglejmo kako je potekala statistična analiza za slovenske podatke. Podatki vključeni v analizo vključujejo dneve od 4. marca 2020, ko je bila razglašena epidemija pa vse do 9. decembra 2020, ko je bila razdalja med planetoma Jupiter in Pluton povsem enaka kot na začetku epidemije (dobre 4 stopinje orbisa). Ta mejnik je določen zato, da se uporablja enak kriterij razdalje med planetoma pri vseh valovih. Po drugem spoju poleti se je razdalja med planetoma sicer še nekoliko povečala (nad 4 stopinje), vendar ker je šlo za retrogradno gibanje planetov, ki nimajo tolikšnega vpliva, dela teh podatkov nisem izbrisala in izvzela iz analize in sem tako sem pustila podatke za celo leto čimbolj nedotaknjene, da se tudi vizualno jasno izriše trend.

Če vzamemo v analizo vse podatke smrtnosti do razdalje dobre 4 stopinje (254 munut) med planetoma Jupiter in Pluton (pri progresivnem gibanju) torej med 4. marcem in 9. decembrom 2020, potem znaša Pearsonov koeficient korelacije za teh 281 dni 0,157, kar je statistično pomembno na nivoju tveganja 0,008 za napako.

Če pa v nadaljevanju vzamemo ločeno samo 1. in 3. val pa dobimo sledeče rezultate:

  • od 4. 3. do 18. 5. (prvi val, 76 dni): koeficient korelacije je 0,659; novo tveganja je 0,000.
  • od 6. 10. do 9. 12. (tretji val, 65 dni): koeficient korelacije je 0,327; novo tveganja je 0,008.

Podatki tako kažejo, da so vse tri korelacije (prva za vse tri valove in ločeni korelaciji za 1. in 3. val) visoko statistično pomembne na nivoju tveganja manj kot odstotek za napako.

Sklenemo torej lahko, da za leto 2020 za Slovenijo velja, da obstaja evidentna povezanost med številom smrti zaradi Covida 19 in tesno bližino med planetoma Jupiter in Pluton.

KAJ PA KAŽE ZGODOVINA EPIDEMIJ?

Če želimo našim podatkom dati neko težo in veljavo potem naš primer sovpadanja krivulje smrtnosti zaradi epidemije in bližine planetov Jupitra in Plutona v letu 2020 ne sme biti edini te vrste. Vprašamo se lahko ali gre za zgodovinsko osamljen pojav povezanosti epidemije s konjunkcije Jupitra in Plutona ali pa so se podobne povezave kazale že v zgodovini.

Ko vemo se srečanje (konjunkcija) planetov Jupitra in Plutona zgodi vsakih približno 13 let, kar je precej pogosto in tako težko pripišemo zgolj tema dvema planetoma pojav velikih epidemij v zgodovini. Kot kažejo analize s strani mundanih astrologov pa se velike epidemije dogajajo v primerih, ko se med seboj približujejo in spajajo vsi počasni planeti, med njimi pa tudi Jupiter in Pluton.

Poglejmo si nekaj primerov:

  • Črna smrt v 14. stoletju: od 1346 do 1353 v Evropi za to kugo umre približno 50 milijonov ljudi, kar je 60 % evropske populacije. Epidemija je dosegla vrh leta 1347 ko je bila konjunkcija Jupitra in Plutona v Ovnu; v Ovnu pa se takrat nahaja še Uran, Neptun je v Vodnarju in Saturn v Ribah. Vsi počasni planeti se torej nahajajo znotraj treh sosednjih znamenj.
  • Velika kuga v Londonu leta 1665: Jupiter, Saturn, Uran in Neptun se nahajajo znotraj 40 stopinj v znamenjih Kozoroga in Vodnarja.
  • V letih 1720 in 1721 je bila velika kuga v zahodni Evropi. V tem času je bila konjunkcija Jupitra, Urana in Plutona, skupaj s Saturnom pa so se nahajali znotraj 60 stopinj.
  • Ruska kuga leta 1771 je bila zadnja večja epidemija črne smrti (bubonic plague): Jupiter in Pluton se spojita v Kozorogu.
  • Izbruh španske gripe leta 1918: Jupiter in Pluton v Raku, Saturn in Neptun sta v sosednjem Levu v opoziciji na Urana v Vodnarju.
  • Izbruh Aidsa (HIV) leta 1981: Jupiter in Pluton v Tehtnici, v Tehtnici je tudi Saturn, Uran je sosednjem v Škorpijonu, Neptun pa v bližnjem Strelcu.

 

  • Januarja leta 2020 se znotraj 100 stopinj znajde pet zunanjih počasnih planetov, od tega trije v tesni konjunkciji v Kozorogu (Saturn, Jupiter in Pluton): izbuhne Covid 19.