Nudim individualno psihoterapevtsko pomoč po pristopu razvojne analitične psihoterapije. Razvojna analitična psihoterapija je globinska psihodinamično orientirana psihoterapija, ki išče vzroke za duševne težave v razvojnih motnjah in zastojih iz otroštva. Psihoterapevtski proces je tako namenjen ozaveščanju nefunkcionalnih življenjskih vzorcev, ki so se tekom otroštva oblikovali, predelavi travmatičnih doživetij, psihosocialni in čustveni podpori ter posledično izgradnji bolj zdrave strukture osebnosti, ki bo zmožna bolje obvladovati življenjske izzive. Srečanja potekajo vsaj enkrat tedensko po 50 minut. Trajanje psihoterapije ni določeno v naprej in je odvisno od izrazitosti posameznikovih težav in tempa njegovega napredovanja. Daljši psihoterapevtski procesi lahko trajajo več let, proces pa se zaključi glede na klientove potrebe.

Razvojno analitično psihoterapijo priporočam vsem, ki so se zaradi svojih težav znašli na točki, ko ne razumejo več kaj se v njihovem življenju dogaja in imajo občutek, da jim kontrola nad življenjem in njimi samimi polzi iz rok. To je namreč znak, da so se znašli na prelomni točki, ko je potrebno ozavestiti nekatere do sedaj še nerazumljene in nefunkcionalne življenjske vzorce. Težave, ki se ob tem porajajo (anksiozne motnje, panični napadi, depresivne motnje, prisilne misli, nekontrolirani izbruhi jeze, medosebni konflikti itd.) so indikatorji, da je potrebno pogledati globlje vase. V razvojni analitični psihoterapiji se zato prvenstveno ne ukvarjam z blažitvijo omenjene površinske simptomatike, ampak pomagam klientom, da najdejo globinske izvorne vzroke za svoje težave. Le v tem primeru je mogoče, da bodo nadležni simptomi za vedno izginili.

Na začetku procesa razvojne analitične psihoterapije poteka 4 – 5 seans diagnostične faze, ki zajema obširen klinično-psihološki intervju o težavah klienta in dosedanjem poteku njegovega življenja. To je nujna faza psihoterapije, saj psihoterapevt le tako lahko pridobi ustrezen vpogled v problematiko klienta. Po tej fazi nato sledi prava psihoterapija.

V procesu globinske psihoterapije poleg predvidene psihoterapevtske diagnostike uporabljam kot diagnostični pripomoček tudi rojstno karto klienta. To mi namreč pomaga lažje razumeti klientove težave. Kliente zato prosim za njihove rojstne podatke, vendar pa jim astroloških informacij v procesu razvojne analitične psihoterapije ne razkrivam.