Pojav t. i. reinkarnacije v istem telesu oz. življenju je že nekajkrat pritegnil mojo pozornost in tako sem iskala več informacij o tem, a našla bolj malo. Še najbolj izčrpno je pojav v slovenskem jeziku opisan v knjigi zdravilke in jasnovidke Barbare Ann Brennan, na spletu pa se v angleškem jeziku najde zgolj nekaj kratkih prispevkov. Mojo pozornost je pojav pritegnil, ker domnevam, da ga lahko razberemo tudi iz astroloških indikatorjev oz. je potencialno lahko zapisan v rojstni karti posameznika.

Pa najprej o tem zakaj sploh gre. Reinkarnacija v istem telesu naj bi se zgodila, ko inkarnirana duša že opravi do konca določeno življenjsko nalogo ali poslanstvo in nato v istem telesu preide v novo življenjsko vlogo z novo življenjsko nalogo, ki pa je seveda v neki logični povezavi s prejšnjo nalogo. Človek pred reinkarnacijo v istem telesu torej ne umre in ne zapusti telesa, ampak se v istem telesu preobrazi za novo življenjsko vlogo. Barbara Ann Brennan opisuje, da v tem procesu avrično polje človeka obda buba znotraj katere se nato na ravni linije hare (kjer je zapisan človekov življenjski smoter) razblini preživeta življenjska naloga in oblikuje nova za novo inkarnacijo. Celoten proces preobrazbe v avričnem polju naj bi trajal okrog dve let, lahko pa tudi več. Izkušnja naj bi bila za posameznika zelo naporna in jo pogosto spremljajo tudi bolezni in lahko celo bližnje srečanje s smrtjo. Človek ob tem izgubi občutek identitete in svoj življenjski smoter, doživlja hudo negotovost in nekakšno čakanje v praznini, kjer je brez moči in n milost in nemilost prepuščen višjim silam. Zdi se kot da nekako umira. S tem je povezan tudi proces organske preobrazbe telesa, saj se celice telesa očiščujejo in prilagajajo novim energetskim vibracijam. Pojav tako spremlja tudi povečana utrujenost, saj se človek pospešeno očiščuje preteklih preživetih vzorcev in je pretežni del človekove energije usmerjen v preobrazbo.

Reinkarnacija v istem življenju naj bi bila vse pogostejša odkar narašča število ljudi, ki hodijo po poti duhovnega razvoja. V obdobju nekaj let kolikor traja proces se v človekovem življenju spremeni zelo veliko: lahko zamenja poklic, partnerja, lahko se preseli, poišče si nov krog prijateljev, spremeni pa se tudi njegov finančni položaj. Če niso spremembe bolj konkretne, pa je človek vsaj navznoter zelo spremenjen in ima povsem drugačen pristop do že obstoječih okoliščin.

Če sedaj pogledamo na pojav z vidika evolucijskega in zgodovinskega konteksta bi dejala sledeče. Reinkarnacija v istem telesu je z vidika duhovnega razvoja duše zelo smiselna. Duši se namreč ni potrebno na novo utelesiti in preiti čez naporno obdobje odraščanja in šolanja, da bi opravila novo življenjsko nalogo. S podporo napredne sodobne medicine lahko tako človek ozdravi svoje obolelo telo in ga usposobi za novo življenjsko nalogo. Glede na to, da je danes pričakovana življenjska doba praktično enkrat daljša kot v srednjem veku lahko človek v svojem bistveno daljšem življenju uresniči več svojih smotrov in ciljev, torej izrabi možnost evolucije v materialnem telesu precej bolj optimalno. Ob sorazmerno dobrih materialnih pogojih za življenje v zahodni civilizaciji in ob dobrih možnostih za vsestranski individualiziran razvoj posameznika, ki ga omogočajo številne svoboščine in demokratično ustrojena družba se mi ne zdi pojav reinkarnacije prav nič neverjetnega. Tudi ne z vidika izrazito hitrega tempa življenja na zahodu, kjer imajo ljudje potrebo opraviti številne življenjske vloge vzporedno.

Na podlagi svojih astroloških izkušenj domnevam, da si lahko duša še pred utelešenjem zada nalogo, da bo v življenju opravila več življenjskih nalog in se tekom življenja reinkarnirala. Kolikor imam vpogleda bi bila reinkarnacija v istem telesu lahko zapisana s simboliko izrazitejših opozicij med osebnimi planeti, to je kadar planeti stojijo na nasprotnih pozicijah – pod kotom 180 stopinj (kar simbolizira diametralno nasprotne življenjske vloge) ali pa s poudarkom znamenja dvojčkov, kjer gre za potencial dvojne narave nekega pojava. Dodaten zapis bi se lahko dotikal tudi kvalitete in aspektov ascendenta, ki izraziteje kažejo na telesno preobrazbo. Aktiviranje teh indikatorjev s transpersonalnimi planeti Urana, Neptuna in Plutona bi lahko privedlo do pojava reinkarnacije v istem telesu. Časovno obdobje nekaj let, ki so potrebna za proces reinkarnacije v istem telesu namreč smiselno sovpada z siceršnjimi nekajletnimi vplivi teh planetov – zaradi njihovega počasnega premikanja. Smiselno pa je povezovati vpliv teh najpočasnejših planetov z radikalno transformacijo posameznika, torej tudi reinkarnacijo v istem telesu z vidika, da so bili odkriti postopoma šele od konca 18. stoletja dalje, to je v času ko se je pojavila industrializacija in se je začela podaljševati življenjska doba ljudi v zahodni kulturi. Pred tem obdobjem je bil zadnji planet v osončju, ki so ga poznali ljudje in seveda tudi astrologi Saturn. S spreminjanjem načina življenja je tako sovpadlo odkritje novih planetov, ki tako simbolizirajo nove razvojne impulze v razvoju posameznika in družbe kot celote. Ti novi razvojni impulzi se skladno s transpersonalno naravo Urana, Neptuna in Plutona dotikajo v večji meri tudi duhovnega prebujenja tako posameznikov kot celotne civilizacije.