V študijskem letu 2023/2024 odpira slušateljem svoja vrata dvoletni podiplomski akademski program Šole integrativne astrologije v Ljubljani.

Vizija Šole integrativne astrologije je ponuditi izobraženim in kritično razmišljujočim slušateljem znanje evropske astrološke in ezoterične tradicije na akademski ravni, kar ne pomeni samo visoko kvalitetnega akademskega pristopa, pač pa tudi to, da so ta starodavna znanja posredovana v integraciji z najsodobnejšimi psihološkimi in sociološkimi spoznanji.

V Šoli integrativne astrologije bodo slušatelji pridobili vsa potrebna znanja za izdelavo, interpretacijo in primerjalno analizo rojstnih kart. Ta znanja pa bodo posredovana z vseh možnih perspektiv: ezoterične, zgodovinske, psihološke, sociološke in znanstvene. Z osnovami astrološkega znanja bodo slušatelji tako spoznali tudi osnove psihološkega vpogleda v astrološko simboliko ter druga temeljna znanja ezoterične tradicije, ki se navezujejo na astrologijo. V okviru spoznavanja temeljnih kozmičnih zakonitosti – zakonitosti življenja, ki jih ponazarja astrologija, bo pridobljeno znanje pomagalo slušateljem bolje spoznati samega sebe, razumeti bližnje in se lažje spopadati z življenjskimi izzivi. Šola tako pristopa k astrologiji izrazito integrativno, vendar pa na tej stopnji še ne usposablja slušatelje za nadaljnje samostojno svetovalno in terapevtsko delo s pomočjo astrologije. Kot taka je Šola integrativne astrologije lahko odlična dopolnitev znanja za slušatelje, ki že delujejo v svetovalnih in pomagalnih poklicih in imajo predznanje s področja humanističnih ved. Ljudem, ki v teh poklicih ne delujejo je Šola integrativne astrologije lahko odličen pripomoček za njihovo lastno osebnostno in duhovno rast.

Vsaka astrološka tema bo v Šoli integrativne astrologije poleg teorije obdelana tudi s pomočjo praktičnih primerov ter s hkratno aplikacijo znanj na računalniškem astrološkem programu. Slušatelji pa bodo morali za uspešen zaključek šole v vsakem od letnikov predstaviti tudi svoje lastne praktične primere v kombinaciji z zaključno seminarsko nalogo (v 2. letniku).

Kako in kje poteka šola integrativne astrologije

Šola integrativne astrologije je v prvi vrsti namenjen začetnikom brez astrološkega predznanja, vendar pa tudi poznavalcem astrologije, ki želijo svoje znanje dopolniti z integrativnim pristopom k astrologiji. Šolo zelo priporočamo vsem, ki delujejo v pomagalnih, pedagoških in drugih humanističnih poklicih. Pogoj za vključitev je pridobljena vsaj visokošolska izobrazba oz. končana prva stopnja bolonjskega študija katerekoli smeri.

Šole integrativne astrologije se izvaja kot dvoletni podiplomski akademski program, vendar pa ni uradni akreditirani podiplomski študij, ki bi omogočal pridobitev javno priznanega magisterija, saj aplikativna astrologija nikjer v zahodnem svetu trenutno še ni uradno sprejeta kot univerzitetni predmet.

 • Šola integrativne astrologije bo obsegala 170 ur in bo potekala po 3 šolske ure tedensko, vsako sredo od 17.30 do 20.00. ure, z vmesnim petnajstminutnim odmorom. Obe študijski leti bo trajala od začetka oktobra pa do konca maja. Predavanja se bodo predvidoma odvijala v prostorih Jezikovne akademije, na Valjhunovi 11, za Gospodarskim razstaviščem v Ljubljani.
 • Posamezen letnik Šole integrativne astrologije vključuje 28 srečanj po tri šolske ure in stane 560 EUR (20 EUR na srečanje), vključuje pa še čaj, sok in fotokopirano gradivo. Plačilo se izvede na začetku vsakega meseca za tekoči mesec in tako znese 60 ali 80 EUR na mesec. V primeru vnaprejšnjega plačila za cel letnik se prizna 15% popust.

Prijavite se na šolo integrativne astrologije

Šolo integrativne astrologije vodim Erika Žagar – psihologinja, ki astrologijo redno uporabljam pri svojem svetovalnem in psihoterapevtskem delu.
Poleg mene na šoli predava tudi Dr. Tina Ban, ki je doktorirala na temo sodobnih duhovnih gibanj in njihove povezave z zgodovinskimi ezoteričnimi šolami Zahoda.

Prijave za Šolo integrativne astrologije sprejemam na

tel. št.: 040 544 372
ali na
 e-naslov: erika.zagar@guest.arnes.si

V prijavi prosim navedite svoje ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko ter stopnjo in vrsto izobrazbe.

  Tematski sklopi šole

  Prvi letnik

  OKTOBER

  • Astrologija kot jezik arhetipov, relacija med latentnim in manifestnim, makrokozmos in mikrokozmos, tričlenost astrološke simbolike, natalna astrologija (Erika)
  • Astronomski temelji astrologije, rojstna karta, računalniška izdelava rojstne karte (Erika)
  • Zodiakalna znamenja: dinamika jin – jang kvalitete, elementarni in procesni modus astrološke simbolike, komplementarna zodiakalna znamenja (Erika)

  NOVEMBER

  • Osebni, socialni in transpersonalni planeti, planeti dispozitorji; psihične, energijske in fiziološke planetne funkcije; astrološke hiše in ontogenetski razvoj človeka, Lunine zanke in planetoid Kiron (Erika)
  • Astrološki aspekti kot integrativne razvojne napetosti, obrambni vzorci dekompenzacije in nadkompenzacije, struktura osebnosti in psihodinamika v horoskopu, horoskop kot genotip in fenotip, involucija in evolucija zavesti, razcep na subjekt in objekt, individualizacija in samoaktualizacija osebnosti (Erika)
  • Princip Ovna, Marsa in 1. hiše (Erika)
  • Princip Bika, Venere in 2. hiše (Erika)

  DECEMBER

  • Princip Dvojčkov, Merkurja in 3. hiše (Erika)
  • Princip Raka, Lune in 4. hiše (Erika)
  • Princip Leva, Sonca in 5. hiše (Erika)

  JANUAR

  • Princip Device, Merkurja in 6. hiše (Erika)
  • Princip Tehtnice, Venere in 7. hiše (Erika)
  • Princip Škorpijona, Plutona in 8. hiše (Erika)
  • Princip Strelca, Jupitra in 9. hiše (Erika)

  FEBRUAR

  • Princip Kozoroga, Saturna in 10. hiše (Erika)
  • Princip Vodnarja, Urana in 11. hiše (Erika)
  • Princip Rib, Neptuna in 12. hiše (Erika)

  MAREC

  • Grški miti in njihova ezoterična razlaga v relaciji do astrologije (Tina)
  • Alkimija – umetnost preobrazbe v relaciji do astrologije (Tina)
  • Hermetizem – nauk o enem v relaciji do astrologije (Tina)
  • Kabala – nauk o kozmični evoluciji v relaciji do astrologije (Tina)

  APRIL

  • C. G. Jung: umetnost simbolnega branja v relaciji do astrologije (Tina)
  • Lunine zanke, Sončev in Lunin mrk, planetoid Kiron (Erika)
  • Temperament, značaj, osebnost, ego, esenca in duša v horoskopu, ego v ezoteriki, trpljenje ega in esence, relativizacija in umiranje ega (Erika)

  MAJ

  • 3 SREČANJA: predstavitev praktičnih primerov slušateljev (Erika)
  • Zaključno srečanje: odprta vprašanja, skupna razprava (Erika)

  Drugi letnik

  OKTOBER

  • 2 SREČANJI: Tranziti, progresije in direkcije: aktualizacija usode in življenjskih nalog, izlivanje karme/zagledanje dharme skozi astrološko simboliko (Erika)
  • Astrološki indikatorji dinamike temeljnih teženj in na to vezane psihološke obrambe (Erika)

  NOVEMBER

  • 2 SREČANJI: Razvojne linije ega: psihološko rojstvo in struktura osebnosti, ego v psihologiji, odnosno uglaševanje, regulacija emocij, projekcijska identifikacija, kontejning in holding, selfobjektno zrcaljenje, intersubjektivnost in mentalizacija, vloga matere in očeta v razvoju osebnosti – Sonce in Luna kot temeljna gradnika osebnosti (Erika)
  • Psihološke obrambe razvojnih primanjkljajev ega skozi astrološko simboliko in nivoji osebnostne strukture glede na globino psihopatologijo (Erika)
  • Planetni razvojni cikli in krize, spoznanja sodobne razvojne psihologije glede življenjskih kriz, integracija vidikov interpretacije horoskopa (Erika)

  DECEMBER

  • Transpersonalni planeti kot kazalci kvalitete časa in kolektivnega razvoja, precesija enakonočij in kozmična evolucijska obdobja (Erika)
  • Transpersonalni planeti kot kazalci individualnih duhovnih potreb (Tina)
  • Osnove mundane astrologije (Erika)

  JANUAR

  • Astrologija in vzgoja – horoskop v otroštvu, genotip – fenotip, vpliv spola na izraz astrološke simbolike (Erika)
  • 2 SREČANJI: Primerjalna analiza rojstnih kart – sinastrija, družinska dinamika in transgeneracijski prenosi planetnih vzorcev, astrološki indikatorji karmičnih medosebnih vezi (Erika)
  • Dinamika svetovalnega in terapevtskega odnosa, sinastrija med astrologom in klientom, temeljne smernice procesa astrološke analize v kontekstu odnosa (Erika)

  FEBRUAR

  • Somatizacija neuravnoteženih planetnih funkcij, temelji medicinske astrologije (Erika)
  • Midpointi – središčne točke kot dopolnitev klasičnim aspektom, harmonske karte (Erika)
  • Astrokartografija (Erika)

  MAREC

  • 2 SREČANJI: Zgodovina  zahodne astrologije in ezoterike (Tina)
  • Platonizem in novoplatonizem v relaciji do astrologije (Erika)
  • Antična in helenistična astrologija in njene tehnike, primerjava med tradicionalno in sodobno astrologijo z vidika akademskih standardov (Erika)

  APRIL

  • Relacija med zahodno in indijsko astrologijo (Erika)
  • Astrologija in sodobna znanost, implikacije znanstvenih ugotovitev za aplikativno astrologijo (Erika)
  • Etika v astrologiji (Erika)

  MAJ

  • 3 SREČANJA: predstavitev praktičnih primerov in seminarskih nalog slušateljev (Erika)
  • Zaključno srečanje: odprta vprašanja, skupna razprava in podelitev potrdil (Erika)

  Kdo sva predavateljici

  Erika Žagar, univ. dipl. psih.

  Po izobrazbi sem psihologinja z opravljenim usposabljanjem iz psihoterapije. Od leta 2014 sem tudi profesionalna astrologinja in ustanoviteljica podjetja Astrointegral. Pri svojem svetovalnem in psihoterapevtskem delu astrološko znanje povezujem z psihologijo in psihoterapijo. Sem tudi avtorica dveh znanstvenih raziskav s tega področja (ena od teh je diplomsko delo) ter knjige Natalna astrologija v luči znanstvenih preverjanj: Resnice in zmote o astrologiji. Enoletni program Šole integrativne astrologije sem vodila v študijskem letu 2018/2019.

  Več informacij najdete na strani O MENI.

  Dr. Tina Ban

  Tina Ban je rojena l. 1976 v Novem mestu. L. 2000 je diplomirala iz novinarstva na Fakulteti za družbene vede, nato pa je doktorirala na oddelku za sociologijo kulture Filozofske fakultete v Ljubljani. Med podiplomskim študijem je proučevala religije, predvsem sodobna duhovna gibanja ter njihovo povezavo z zgodovinskimi ezoteričnimi šolami Zahoda, kakršne so kabala, alkimija, astrologija itd. Teoretsko zanimanje za religije je dopolnjevala tudi s potovanji po Evropi, Latinski Ameriki in Bližnjem Vzhodu. Študijske ugotovitve je nato objavila v znanstveni monografiji Novodobniška duhovnost – od zgodovinskih izvorov do sodobne podobe. Kot novinarka je vrsto let pisala za različne časopise in revije, kot raziskovalka pa je objavila tudi več znanstvenih in strokovnih člankov. Trenutno je zaposlena v družinskem podjetju, ki se ukvarja s turizmom.

  VSEBINSKA IZHODIŠČA PREDAVANJ DR. TINE BAN

  Astrologija je del širše zahodne ezoterične tradicije, ki ji lahko sledimo daleč v stari vek. Razvila se je kot alternativa uradnim verovanjem, namenjenim širokim ljudskim množicam. V nasprotju z njimi so zahtevnejši duhovni iskalci razumeli, da so uradna božanstva le simbolne upodobitve velikih kozmičnih zakonov. Stik s temi kozmičnimi razsežnostmi so poskušali doživeti globlje in bolj neposredno, kot so dopuščale uradne religije. Zato so se združevali v različne šole, krožke in lože, ki so pogosto delovale v tajnosti. Skozi zgodovino so se v zahodni ezoteriki razvile različne duhovne šole, med njimi: astrologija, starogrški misteriji, alkimija, hermetizem, kabala idr. Čeprav se ti nauki med sabo v marsičem razlikujejo, jih vendarle druži soroden pogled na svet. Še več, ta znanja so se pogosto med sabo tudi prepletala. Prav to je glavni razlog, zakaj bi moral dober astrolog poznati vsaj osnove ezoteričnih naukov.

  Na predavanjih bomo predstavili naslednje:

   

  • GRŠKI MITI in NJIHOVA EZOTERIČNA RAZLAGA

  Uradna starogrška religija je ustvarila številna božanstva, ki so jim zidali čudovite templje in jim darovali na oltarjih. Ezoterični krogi pa se niso zanimali za te zunanje oblike čaščenja, ampak so v starih mitih iskali sporočila, ki človeku pomagajo poiskati odgovore na pomembna življenjska vprašanja. Dogodivščine bogov, boginj, junakov in nimf, ki jih opisujejo miti, so razumeli kot simbolne razlage dogodivščin, ki jih na poti svojega razvoja doživlja človeška psiha. V mitih so našli odgovore, kako naj se človek spoprime s temeljnimi življenjskimi vlogami. Kako naj bo mati, oče, ljubimka, ljubimec, hči ali sin? Kakšen odnos do presežnega naj vzpostavi? Grška mitologija je neizčrpen vir navdiha za zahodno astrologijo, saj je interpretacija vsakega planeta vezana na enega od grških mitov. Poglobljeno poznavanje zgodb o Kronosu, Zeusu, Afroditi, Hermesu, Hadu in Persefoni itd. je torej ključno orodje vsakega dobrega astrologa.

  • ALKIMIJA – UMETNOST PREOBRAZBE

  Alkimija spada med najbolj eksotične duhovne tradicije Zahoda. Njenim nenavadnim idejam, da je mogoče iz neplemenitih kovin pridelati zlato, so se nekateri posmehovali, drugi so jih naivno občudovali. Samo modri pa so razumeli, da je alkimiste bolj kot materialna vznemirjala duhovna preobrazba. Prav ta pojem je osrednja tema alkimističnega učenja. Tudi moderna psihologija ugotavlja, da alkimistična besedila na simbolen način sporočajo predvsem, kako naj človek preobrazi lastno življenje, da bo postal plemenit, celovit in popoln kot alkimistično zlato. Pojem preobrazba je neizbežno povezan tudi z astrologijo. Tudi ta namreč ugotavlja, da se v človekovem življenju ciklično pojavljajo obdobja, ki ga silijo k spremembam utečene rutine. Brez pojma preobrazbe v astrologiji ni mogoče pojasniti vloge Plutona, Urana in nekaterih drugih konceptov.

  • HERMETIZEM – NAUK O ENEM

  Hermetični nauki so izšli iz knjig Corpus Hermeticum, ki naj bi jih napisal egipčanski svečenik Hermes Trismegist. Te knjige so močno zaznamovale razvoj zahodne ezoterične duhovnosti. Še posebej s svojo znamenito maksimo, ki pravi: „Kar je zgoraj, je enako spodaj, zakaj iz enega izhajajo vsa čudesa.“ Hermetična filozofija uči, da vse izhaja iz istega vira, zato je med seboj vse povezano. Tudi človek je del univerzalne makro kozmične celote, obenem pa je tudi sam celovito bitje, je nekakšen mikozomos sam na sebi. Hermetično učenje nam pomaga bolje razumeti nekatera astrološka izhodišča. Pojasnjuje namreč, kako sovpadata makro- in mikrokozmos oz. kako premiki zvezdnih teles v prostranem vesolju, sovpadajo s tistim, kar se vrši v mali človekovi psihi.

  • KABALA – NAUK O KOZMIČNI EVOLUCIJI

  Kabala je starodavno judovsko izročilo, ki še danes priteguje številne duhovne iskalce. Njen najpomembnejši simbol drevo življenja zanimivo ponazarja evolucijo vesolja in človeške duše.  Korenine drevesa življenja segajo globoko v zemeljske, materialne ravni, medtem ko krošnja sega visoko v nebesno, duhovno sfero. Tudi človeška duša se skozi številna utelešenja razvija v smeri, ki vodi od nižjih ravni, podrejenim zakonom materialnosti, do višjih, ki se od teh zakonov osvobajajo.  Večina sodobnih astrologov se zaveda, da mora pri svoje delu zaznati evolucijsko stopnjo posamezne duše, za katero izdeluje horoskop. Nauk o evoluciji duš jim nudi tudi odličen teoretski okvir za razumevanje Luninih vozlov, transpersonalnih planetov, zakona kozmičnega povračila (karme) in drugih astroloških principov.

  • C. G. JUNG – UMETNOST SIMBOLNEGA BRANJA

  Jung je bil moderni švicarski psiholog, ki je oblikoval znamenito šolo globinske psihologije. Ta se bolj kot s psihičnimi boleznimi ukvarja z vprašanji človekovega psihičnega razvoja in rasti. Psihična rast je ena temeljnih duševnih potreb, ki človeka spodbuja, da zavedno ali nezavedno sprejema vedno nove življenjske izzive. Njen končni cilj je doseganje duševne celovitosti, tj. stanja, ki naj bi se izražalo kot notranji mir, harmonija in občutek izpolnjenosti. Razvojni proces duše simbolno upodabljajo najrazličnejše ezoterični nauki, pa tudi religije, pravljice, sanje in umetniška dela. Jung je v svojih delih izčrpno predstavil, kako simbole pravilno interpretirati ter razbrati njihova psihološka sporočila. Ker je bil eden redkih dušeslovcev, ki je proučeval ezoteriko, njegova metoda še danes predstavlja glavni ključ za interpretacijo enigmatičnih ezoteričnih simbolov. Na njegovo metodo simbolnega branja se naslanjajo tudi številni sodobni astrologi, predvsem ko skušajo razumeti temeljno astrološko simboliko planetov in znamenj.

  • TRANSPERSONALNI PLANETI KOT KAZALCI INDIVIDUALNIH DUHOVNIH POTREB

  Transpersonalni planeti so izjemno kompleksni astrološki simboli, ki jih povezujemo z višjimi ravnmi človekove duše. To so tiste razsežnosti, v katerih se duša stika s presežnim, transcendentnim. Zato lahko transpersonalne planete razumemo tudi kot kazalce človekovih duhovnih potreb. Ugotoviti nam pomagajo, katere so posameznikove najglobje duhovne potrebe in kako jih zadovoljiti. Na predavanju bomo osvetlili različne oblike človekove duhovnosti, npr. meditacijo, mistiko, zlitje, ki se povezujejo z Neptunom, občutje svobode, prostosti, nenavezanosti, ki simbolno sovpada z Uranom, ter potrebo po ritualnosti, koreniti preobrazbi ter neprestanemu obnavljanju življenja.

  • ZGODOVINA ZAHODNE ASTROLOGIJE IN EZOTERIKE