V primerjalnih partnerskih astroloških analizah analiziram značilnosti medosebne dinamike, nivo kompatibilnosti ter kompenzatorne odnosne vzorce med dvema posameznikoma. Primerjalne astrološke analize uporabljam tudi za namene ugotavljanja kvalitete družinske dinamike in transgeneracijskega prenosa osebnostnih značilnosti in družinskih vzorcev.

Osnova za te analize je analiza posamičnih rojstnih kart obeh partnerjev ali družinskih članov ter nadaljnja primerjava le teh.

Primerjalne astrološke analize izvajam samo z eno osebo (enim od partnerjev), pri čemer postavim v ospredje njegov individualni pristop do partnerstva oz. kvaliteto partnerskega odnosa analiziram iz njegovega zornega kota.