Nudim individualno psihoterapevtsko pomoč po pristopu razvojne analitične psihoterapije. Razvojna analitična psihoterapija je globinska psihodinamično orientirana psihoterapija, ki išče vzroke za duševne težave v razvojnih motnjah in zastojih iz otroštva. Psihoterapevtski proces je tako namenjen ozaveščanju nefunkcionalnih življenjskih vzorcev, ki so se tekom otroštva oblikovali, predelavi travmatičnih doživetij, psihosocialni in čustveni podpori ter posledično izgradnji bolj zdrave strukture osebnosti, ki bo zmožna bolje obvladovati življenjske izzive. Srečanja potekajo enkrat tedensko po 50 minut. Trajanje psihoterapije ni določeno v naprej in je odvisno od izrazitosti posameznikovih težav in tempa njegovega napredovanja. Daljši psihoterapevtski procesi lahko trajajo več let, proces pa se zaključi glede na klientove potrebe.

psihoterapija

Globinska razvojna analitična psihoterapija zdravi nadležne duševne simptome

Ko se v življenju pojavijo težave kot anksiozne motnje – tesnoba, panični napadi, fobije in strahovi, depresija, prisilne misli, nekontrolirani izbruhi jeze, hudi medosebni konflikti itd. to predstavlja simptomatiko, ki sili posameznika, da pogleda globje vase in ozavesti še neozaveščeno duševno dogajanje. To neozaveščeno duševno dinamiko namreč zakrivajo različni psihološki obrambni mehanizmi, ki so se oblikovali že v času otroštva in ki se kasneje v življenju izkažejo za nezdrave in nefunkcionalne. Globinska psihoterapija tako prvenstveno ozavešča nezdrave obrambne mehanizme in jih skuša nadomestiti z bolj zdravimi.

Psihoterapijo zato priporočam vsem, ki so se zaradi svojih težav znašli na točki, ko ne razumejo več kaj se v njihovem življenju dogaja in imajo občutek, da jim kontrola nad življenjem in njimi samimi polzi iz rok. To je namreč znak, da so se znašli na prelomni točki, ko je potrebno ozavestiti nekatere do sedaj še nerazumljene in nefunkcionalne življenjske vzorce.

V globinski razvojno analitični psihoterapiji ni smiselno samo blažiti in odpravljati nadležne simptome na kratki rok

Kot simptome v psihoterapiji razumemo že omenjene duševne težave v obliki strahov, tesnobe, depresije, nekontrolirane jeze itd. Te težave je možno omiliti in zdraviti tudi s psihiatričnimi zdravili ali pa določenimi tehnikami in postopki vedenjske in kognitivne psihoterapije.

Vendar pa je globinska psihoterapija prišla do ugotovitve da ti površinski načini odpravljanja nadležne duševne simptomatike niso najbolj učinkoviti na dolgi rok. Po odpravi določenega simptoma se lahko po določenem času ponovno pojavi isti ali pa drugi simptom, kar kaže na dejstvo, da predhodno zdravljenje ni privedlo do korenin problema. V razvojni analitični psihoterapiji se zato prvenstveno ne ukvarjam z blažitvijo omenjene površinske simptomatike, ampak pomagam klientom, da najdejo globinske izvorne vzroke za svoje težave. Le v tem primeru je mogoče, da bodo nadležni simptomi za vedno izginili.

V globinski razvojno analitični psihoterapiji je temelj zdravljenja psihoterapevtski odnos

Za trajno ozdravitev in odpravo nadležne duševne simptomatike je v globinski psihoterapiji odločilen odnos med psihoterapevtom in klientom. Psihoterapevt in klient tako vzpostavita reparativni odnos v katerem bo klient lahko začel razvijati in prakticirati bolj zdrave odnosne vzorce, kot jih je razvil tekom odraščanja. Ta proces, ki je običajno bolj dolgotrajen začne počasi tudi spreminjati kemijo v možganih in vzpostavljati nove nevronske povezave. Samo na tak način je zdravljenje lahko učinkovito na dolgi rok. Vse hujše duševne težave so namreč nastale v medčloveških odnosih, zato se samo v odnosih lahko tudi zares pozdravijo. Pri tem pa je odločilno tudi ujemanje med psihoterapevtom in klientom. Ni vsak psihoterapevt zato primeren za vsakega klienta in obratno. Oba se morata dobro počutiti drug ob drugem.

razvojna analitična psihoterapija

Kako poteka razvojna analitična psihoterapija?

Na začetku procesa razvojne analitične psihoterapije poteka 4 – 5 seans diagnostične faze, ki zajema obširen klinično-psihološki intervju o težavah klienta in dosedanjem poteku njegovega življenja. To je nujna faza psihoterapije, saj psihoterapevt le tako lahko pridobi ustrezen vpogled v problematiko klienta. Po tej fazi nato sledi prava psihoterapija.

Sama v procesu globinske psihoterapije poleg predvidene psihoterapevtske diagnostike uporabljam kot diagnostični pripomoček tudi rojstno karto klienta. To mi namreč pomaga lažje razumeti klientove težave. Kliente zato prosim za njihove rojstne podatke, vendar pa jim astroloških informacij v procesu razvojne analitične psihoterapije ne razkrivam.

V procesu nadaljnje psihoterapije klient redno tedensko prihaja na psihoterapijo in skuša čimbolj aktivno sodelovati. Aktivno sodelovanje pomeni, da na psihoterapijo prinaša »svoj material«, ki vključuje pripovedovanje o njegovih aktualnih življenjskih dogajanjih. Ta »material« pa se v procesu psihoterapije psihoterapevtsko obravnava in analizira. Psihoterapevt to počne preko zelo zavestnih in usmerjenih postopkov analize t. i. odporov in transfernih vzorcev. Klient mora biti ob tem pripravljen trdo delati na prenašanju in uravnavanju svojih strahov, tesnobe in stisk. Globinski psihoterapevtski proces je torej lahko precej naporno delo za klienta.

Kaj pa duhovno ozadje duševnih težav?

Ker človek ni samo psihološko ampak tudi duhovno bitje velja, da imajo njegove duševne težave tudi duhovno in karmično ozadje, ki izhaja iz preteklih življenj. Včasih zato konvencionalna globinska psihoterapija ni dovolj učinkovita, ker samo z analizo aktualnega življenja ne uspe priti do pravih vzrokov za težave. V tem primeru so za klienta lahko uporabne tudi terapije z uporabo hipnoze in regresije v pretekla življenja, ki pa jih izvajajo za to posebej usposobljeni in certificirani terapevti. Vendar pa to velja le za starejše kliente z relativno stabilno in močno osebnostno strukturo (nad 30 let in brez diagnosticiranih duševnih bolezni).

Za večino mlajših klientov in s težjimi duševnimi težavami pa takšen pristop ni priporočljiv, saj se morajo sprva naučiti učinkovitega soočanja z aktualnimi življenjskimi izzivi tukaj in zdaj in najprej potrebujejo izgraditev temeljne osebnostne strukture.

Image Icon

Psihoterapija je varna baza v kateri lahko brez strahu raziskuješ svoj notranji svet.

Zakaj si z astrologijo pomagati pri psihoterapiji?

Čedalje več psihoterapevtov in psihologov po svetu si v procesu psihoterapevtskega zdravljenja pomaga pri z astrologijo, mnogi tudi na skrivaj. Rojstna  ali natalna karta klienta psihoterapevtu namreč predstavlja odličen diagnostičen pripomoček za razumevanje klientovih težav. To je nekakšne »zemljevid« klientove notranjosti, njegove usode in njegovega življenjskega poslanstva. Klienti tako kot vsi ljudje namreč skušajo psihoterapevtu prikazati olepšano sliko njih sami, pogosto pa so tudi sami zelo zmedeni glede razumevanja sebe in svojega življenjskega poslanstva. Psihoterapevtova naloga je da jim pomaga ozavestiti njihov življenjski razvojni načrt in jih na poti odkrivanja samega sebe podpreti. To pa lahko veliko lažje stori s pomočjo objektivnega zunanjega inštrumenta, ki ga predstavlja rojstna karta.

Tak način diagnosticiranja klientovih težav pa je primeren samo za kliente, ki so dovolj odprti in zaupljivi do astrologije. Klienti, ki čutijo prevelik odpor do uporabe astrologije v psihoterapiji je bolje da si poiščejo pomoč konvencionalnega psihoterapevta.

Pogosta vprašanja

Kaj zdravi psihoterapija?

Zdravi najrazličnejše duševne težave, od blažjih pa do težjih. Med najpogostejšimi so: občutki tesnobe in strahu, depresija in življenjska nefunkcionalnost, posledice travm, patološki medosebni odnosi, različne osebnostne motnje in tudi duševne bolezni.

Kako poteka?

Obstaja veliko različnih vrst psihoterapije, ki se precej razlikujejo v pristopih zdravljenja in dolžini trajanja. Krajši psihoterapevtski pristopi (npr. vedenjska in kognitivna psihoterapija) se osredotočajo na čim hitrejšo odpravo slabega počutja in težav klienta s pomočjo določenih nalog, ki jih mora klient opravljati in naj bi mu pomagale pri kontroliranju njihovih težav. Večinoma imajo predviden in v naprej določen obseg trajanja, npr. v obsegu 10 seans. Daljši bolj globinski psihoterapevtski pristopi pa iščejo nezavedne vzroke klientovih težav in nimajo v naprej določenega trajanja ter običajno zahtevajo redna tedenska srečanja na daljši rok.

Kako učinkovita je psihoterapija?

Raziskave kažejo, da je psihoterapija na splošno zelo učinkovita pri najmanj 1/3 klientov, pri nadaljnji 1/3 je učinkovita vsaj deloma. Pri določenem manjšem odstotku klientov pa se psihoterapija izkaže za relativno neučinkovito, kar pa ne pomeni, da ni sposobna preprečevati še hujših stanj. Slabša učinkovitost psihoterapije se izkaže predvsem pri diagnosticiranih duševnih boleznih in hujših osebnostnih motnjah, ki zahtevajo za zdravljenje tudi uporabo psihiatričnih zdravil. Tovrstne duševne motnje sicer veljajo v večini za relativno neozdravljive brez uporabe zdravil.

Kako se kombinirata psihoterapija in medikamentozno zdravljenje?

Psihoterapija in medikamentozno psihiatrično zdravljenje se lahko zelo dobro kombinirata, saj psihiatrična zdravila tudi pomagajo stabilizirati in opolnomočiti klienta, da je sposoben sodelovati v psihoterapiji. Dolgoročni psihoterapevtski cilj pa je, da bi klient lahko zmanjšal in prenehal z uporabo psihiatričnih zdravil, saj je le tako možno resnično duševno ozdravljenje. Zmanjševanje in prenehanje uporabe psihiatričnih zdravil pa mora nujno potekati v dogovoru in pod nadzorom psihiatra.