V pričujoči študiji sem preverjala ali je možno iz specifične aspektne povezave Merkurja v rojstni karti (v tem primeru med Merkurjem in konjunkcijo Saturna z Uranom) sklepati na izraženost intelektualnih sposobnosti izmerjenih z testom MFBT (multifaktorska baterija testov). V raziskavi je sodelovalo 4932 otrok starih 14 let, ki so bili s testom MFBT testirani v osnovni šoli, njihove rezultate pa hrani Zavod za zaposlovanje. Iz aspektne povezave Merkurja v času rojstva bi glede na astrološko simboliko lahko sklepali na specifičen kognitiven slog posameznika, na hitrost mentalnega procesiranja ter na intelektualne spodbude v času odraščanja. Vse to so dejavniki, ki so pomembno povezani z mentalno učinkovitostjo. Rezultati niso pokazali nobenih statistično pomembnih razlik na testu MFBT med posamezniki rojenimi v času specifičnih aspektnih povezav Merkurja s Saturnom in Uranom in posamezniki rojenimi v času brez kakršnih koli povezav Merkurja z omenjenima planetoma (kontrolna skupina) do dvanajstega harmonika. Pokazal se je le fenomen, ki so ga odkrile že predhodne raziskave in ki se nanaša na višje rezultate na testih intelektualnih sposobnosti pri posameznikih rojenih v spomladanskem in poletnem času v primerjavi s posamezniki rojenimi v zimskem času. Vključitev testov, ki merijo kognitiven slog in hitrost mentalnega procesiranja bi bila v prihodnje boljša alternativa za preverjanje hipotez, ki se nanašajo na razbiranje intelektualnih značilnosti iz rojstne karte.

Celo študijo si lahko preberete tukaj: Študija – Ali lahko iz rojstne karte sklepamo na izraženo inteligentnost